Madencilik

Maden

Türkiye genelinde endüstriyel hammaddeler, metalik madenler ve mermer sahaları araştırma ve üretme amacıyla kurulan firmamız ülkemizin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çorum Kargı’da 8 adet, Kastamonu’da 2 adet olmak üzere bakır potansiyeli olan madenlerimizde arama faaliyetleri devam etmektedir.

Kütahya’da bulunan 2 adet ruhsatımızda üretilen ham manyezit cevheri kurulu zenginleştirme tesisimizde işlendikten sonra katma değeri yükseltilerek iç piyasaya satılmaktadır.

Burdur’da bulunan 1 adet krom sahasında da üretim ve krom tesisimizde zenginleştirme faaliyetlerimiz halen devam etmektedir.